KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Happy Business

Typ realizacji:
SEO Copywriting
Cel:
Skuteczne pozycjonowanie
Dział:
Agencje Reklamowe

Czym zaj­muje się agencja reklam­owa HAPPY BUSINESS?

Happy Busi­ness to gdańska agencja reklam­owa, której pra­cown­icy mają na kon­cie współpracą z przed­siębiorstwami z pier­wszej ligi. Firma spec­jal­izuje się w dzi­ała­ni­ach mar­ketingowych, Pub­lic Rela­tions , grafice reklam­owej oraz pro­jek­tach i pro­dukcji gadżetów promocyjnych.

Kilka­set tek­stów SEO, czyli co obe­j­mowało zlecenie.

Zlece­nie obe­j­mowało kilka­set tek­stów SEO o obję­tości 3000 znaków każdy. Trud­ność pole­gała na „opakowa­niu” fraz oraz słów kluc­zowych atrak­cyjną treś­cią oraz na wyek­sploa­towa­niu „do samego końca” konkret­nych obszarów tematycznych.