KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Hey2Day

Typ realizacji:
Copywriting i SEO Copywriting
Cel:
Branding, pozycjonowanie, promocja
Dział:
Agencje Reklamowe

Hey2Day to poz­nańska agencja reklam­owa Full Ser­vice, którą defini­ują trzy krótkie wyrazy: Think, Cre­ate, Deliver. Agencja to drugie wcie­le­nie firmy Led Iven­tive Smart Media, która rozsz­erzyła swoją dzi­ałal­ność, a przy okazji zmienia swój wiz­erunek. Jak przys­tało na dobrą agencję postaw­iła na pro­fesjon­alny copywriting.

Tek­sty na stronę agencji reklam­owej Hey2Day

Noc­ny­Copy­writer stworzył dla agencji Hey2Day tek­sty na nową stronę www łącząc ory­gi­nalną i przy­cią­ga­jącą uwagę styl­istykę z wyek­sponowaniem korzyści, jakie agencja zapew­nia swoim klien­tom. Tek­sty na stronę są dynam­iczne, ory­gi­nalne i stanowią wiz­ytówkę agencji, którą tworzą młodzi, ale doświad­czeni graficy oraz spec­jal­iści od zin­te­growanych strate­gii reklam­owych typu full ser­vice. Hey2Day zapowiedzi­ała już współpracę z Noc­nym­Copy­writerem, więc wiele wskazuje, że już wkrótce zre­al­izu­jemy wspólne projekty.