KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Adlabs

Typ realizacji:
Spot reklamowy
Cel:
Promocja, zwiększenie sprzedaży
Dział:
Agencje Reklamowe

Czym zaj­muje się agencja ADLABS?

Adlabs to poz­nańska agencja mar­ketingu inter­ne­towego sfo­cu­sowana na e-​marketing, pro­jek­towanie stron www, brand­ing i fotografię reklamową.

Tekst do inter­ak­ty­wnego spotu, czyli co obe­j­mowało zlecenie.

Zlece­nie obe­j­mowało redakcję tek­stu do inter­ak­ty­wnego spotu reklam­owego agencji. Styl­istyka tek­stu to 30 sekun­dowa, przy­jemna w przełyka­niu słodka pigułka infor­ma­cyjna w ory­gi­nal­nej formie.