KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Gifts Journal

Typ realizacji:
Artykuły prasowe, wywiady
Cel:
Promocja ekskluzywnych gadżetów reklamowych
Dział:
Dziennikarstwo

O czym pisze się w GIFTS Journal?

Cza­sopismo poświę­cone jest sze­roko rozu­mi­anej branży gadże­cia­rskiej. Peri­odyk dedykowany jest fir­mom i osobom pry­wat­nym, które chcą dowiedzieć się więcej na temat branżowych trendów oraz dokonać wyboru najlep­szych na rynku produktów.

Zlece­nie dla cza­sopisma GIFTS JOUR­NAL obejmowało:

redakcję artykułów spon­sorowanych doty­czą­cych ele­ganck­iej galanterii skórzanej i even­tów medy­cznych oraz przeprowadze­nie i edy­cję wywiadów z dyrek­torami i spec­jal­is­tami ds. PR czołowych firm na pol­skim i europe­jskim rynku.