KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Snow Dream

Typ realizacji:
Copywriting
Cel:
Nowy wizerunek, skuteczna promocja
Dział:
Hotele i Turystyka

Snow Dream ofer­uje imprezy dla firm w góral­s­kich kli­mat­ach — wyprawy skuterami śnieżnymi, kuligi, biesi­ady z ogniskiem, naukę jazdy na nar­tach oraz wycieczki kra­jo­bra­zowe najpiękniejszymi szlakami Bukowiny Tatrza­ńskiej i okolic. Wiz­ytówką Snow Dream to pro­fesjon­alna orga­ni­za­cja, najwyższe stan­dardy bez­pieczeństwa oraz rewela­cyjna atmosfera.

Tek­sty na stronę www Snow Dream

Tek­sty na stronę Snow Dream to przekaz pro­mo­cyjny, który tworzy wokół firmy aurę powrotu do dzieciństwa i sza­lonej zabawy. Tek­sty są dynam­iczne i wpraw­iają czytel­nika w dobry humor oraz wywołują chrapkę na pod­wójną dawkę pozy­ty­wnych emocji.