KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

YO!ZEN

Typ realizacji:
teksty promocyjne i hasła reklamowe
Cel:
Reklama zabiegów kosmetycznych
Dział:
Spa i uroda

Więcej o YO!ZEN

YO!ZEN to modny salon kos­me­ty­czny i SPA, wyróż­ni­a­jący się zab­ie­gami pielę­gna­cyjnymi o dzi­ała­niu leczniczym. Oferta jest bardzo bogata i zróżni­cow­ana, dzięki czemu każdy Klient zna­jdzie coś dla siebie. Design­er­ska strona www naw­iązuje do kli­maty­cznego wys­troju wnętrz salonu i dbałości o każdy szczegół świad­c­zonych usług kos­me­ty­cznych i pielęgnacyjncyh.

Wybrane tek­sty na stronę inter­ne­tową, czyli na czym pole­gało zlecenie?

Tek­sty opisu­jące wybrane masaże zostały zredagowane w ten sposób, aby potenc­jalni Klienci Salonu mogli jak najwięcej dowiedzieć się o wykony­wanych w YO!ZEN zab­ie­gach. Opisy składają się z hasła reklam­owego, krótkiego leadu eksponu­jącego korzyści, his­torii masażu oraz krótkiego tek­stu na temat tech­niki jego wykonywania.