KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Art Estetica

Typ realizacji:
Pisanie tekstów na strony internetowe
Cel:
Nowe treści na stronę www
Dział:
Spa i uroda

Więcej o ART ESTETICA

ART ESTET­ICA to pro­fesjon­alny gabi­net medy­cyny este­ty­cznej, w którym prawdziwi eksperci wykonują zaawan­sowane zabiegi upięk­sza­jące na najwyższym europe­jskim poziomie. W ofer­cie gabi­netu można znaleźć, m.in. ultra­nowoczesne zabiegi laserowe.

Tek­sty na www, czyli na czym pole­gało zlecenie?

Tek­sty na stronę inter­ne­tową wrocławskiego ART ESTET­ICA zredagowane są językiem infor­ma­cyjnym opakowanym w pro­fesjon­alną formę, która uwzględ­nia silne akcenty mar­ketingowe i sug­esty­wną, ale sub­telną reklamę.