KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Venus

Typ realizacji:
Teksty reklamowe
Cel:
Nowoczesna promocja salonu
Dział:
Spa i uroda

Więcej o VENUS

VENUS to poz­nański salon urody, który może pochwalić się niezwykle bogatą ofertą spec­jal­isty­cznych zabiegów, rytu­ałów upięk­sza­ją­cych oraz masaży.

Newslet­tery i artykuły spon­sorowane, czyli na czym pole­gało zlecenie?

Tek­sty zredagowane dla VENUS to mate­ri­ały pro­mo­cyjne dedykowane akty­wnym Klien­tom salonu. Rekla­mują nowe usługi, infor­mują o konkur­sach, pro­moc­jach oraz zachę­cają do naby­wa­nia kart podarunkowych.