KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Szenfeld

Typ realizacji:
Teksty na stronę WWW
Cel:
Promocja marki
Dział:
Ubrania i akcesoria

Artur Szen­feld to marka, która jest syn­on­imem najwyższej jakości oraz bezkom­pro­misowego stylu. Firma ofer­uje design­er­skie torby skórzane dedykowane kobi­etom, które nie boją się ekspery­men­tów. Torby z logo­typem Artur Szen­feld zach­wycają jakoś­cią wykończenia, funkcjon­al­noś­cią i przede wszys­tkim styl­istyką VIN­TAGE w czys­tej postaci.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową sklepu Artur Szenfeld

Tek­sty na stronę e-​sklepu Artur Szen­fled nadają wit­rynie nowoczesny i wyrazisty charak­ter oraz eksponują cechy unikalne pro­duk­tów. Tekst został opra­cow­any na bazie klasy­cznego sys­temu AIDA oraz jest spro­filowany pod pozy­cjonowanie w wyszuki­warkach internetowych.